elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ral

ral , [niet sluitend, los in de mond] , ral , (bijvoeglijk naamwoord) , niet sluitend, ook los in den mond.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
ral , ral , bijvoeglijk naamwoord , snapachtig.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
ral , ral , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , aren, van gewas
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
ral , ral , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidwest-Drenthe, noord, bb, dva) = 1. vlot pratend Ik spreke neet heel hard of ral (dva), E. is wat ral mit de mond durft veel te zeggen, praat te snel en te veel (Die) 2. bijdehand (Nije) Dat kiend is aordig ral
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ral , ral , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. slecht sluitend door droogte (Zuidoost-Drents zandgebied) Wat is dat hekkien ral (Pdh) 2. losjes (Zuidwest-Drenthe, noord) De krappe van de deur was ral, die mut een tik mit de haemer hebben (Wap), z. ook rok II 3. droog (Zuidoost-Drenthe) Mit het korenmaaien in de zommer bie dreuge en warm weer was midden overdag het koren ral en dan kuj beter een paar uur onder de bomen gaon liggen (Bco), Wat is de rogge mooi ral glad door de handen glijdend (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ral , ral , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. druk, overdreven, snel en zenuwachtig in het praten 2. grof, ruw in de wijze van uitdrukken 3. (van sluitwerk) te ruim 4. schuw, zenuwachtig
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal