elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: snibbe

snibbe , sniwl , snewl , (Westerkwartier) = snippe (Oldampt); schimpwoord voor een snibbig meisje dat op iedereen wat heeft aan te merken; snippe wordt meer op kleine meisjes toegepast.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
snibbe , snibbe , Spijtig, neuswijs vrouwspersoon. Van daar besnibben, dat is op een spijtige wijze berispen, bedillen. Neuswijs. men zegt een snibbe van een vrouw voor een neuswijze of eigenwijze vrouw.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
snibbe , snippe , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , snipn , kwade vrouw, ondeugend kind
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
snibbe , snabbe , de , snabbes , (Zuidwest-Drents zandgebied) = snibbig, eigenwijs meisje Wat is dat een snabbe van een wicht (Sle), z. ook snibbe
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
snibbe , snibbe , snib , de , snibbes, snibben , Ook snib (Midden-Drenthe) = 1. hatelijke, boze vrouw Die snibbe hef roezie met de hiele buurt (Bor) 2. snibbig meisje Wat een snibbe van een ding (Eco), z. ook snabbe
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
snibbe , snibbe , snibbige vrouw
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
snibbe , snibbe , zelfstandig naamwoord , de; snibbige vrouw
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
snibbe , snippe , kattekop, onvriendelijk meisje;
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
snibbe , snippe , kattekop, snibbig meisje.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
snibbe , snep , (vrouwelijk) , sneppe , snepke , vinnige vrouw
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal