elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stop

stop , stop , melkstop , stop, melkstop, een vat in ’t kaarnhuis, dat dient om de kaarnmelk te bergen en te bewaren.
Bron: Berg, A. van den en H.J. Folmer (1774-1776), ‘Veluws en Drents uit de 18e eeuw’, uitgegeven door K. Heeroma in: Driemaandelijkse bladen 12 (1960), 65-83, 97-116.
stop , stop , (mannelijk) , [o als in op, schop] oogenblik. Eig. een oponthoud [stopping] van een oogenblik. Up den stop, plotseling.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
stop , stoppe , prop om er’t kruit mee vast te stampen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
stop , stòppe , (vrouwelijk) , stòppen , stop.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
stop , stop , voor: verstopping; ʼn stop in de darms hebben = aan verstopping lijden, gebrek aan ontlasting hebben.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stop , stop , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zie de wdbb. – Ook: kurk tot sluiting van een opengetrokken fles. Vgl. Ned. glazen stop. || Een kurken stop. Een paar zilveren stoppen (kurken met zilver gemonteerd). Zes flessestoppen, Hs. invent. (a° 1813). –Zegsw. Van onder ’t stopje, een likeurtje (Krommenie). || Wil-je ook wat (van) onder ’t stoppie? – Vgl. de samenst. kubstop.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
Stop , Stop , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Naam van een stuk land onder Oostzaanden. || In Snoekenweer: braakveen en ’t stop, 375 (roeden), Polderl. Oostz. III (a° 1765).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
stop , stob , [stop] , Op ’n stob: onmiddellijk
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
stop , stob , stop , Op een stop. Dat is, aanstonds.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
stop , stob , zie stea
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
stop , stop , m , electrische zekering.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
stop , stobbe , stop , zekering in elektriciteitskastje
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
stop , stop , stoppe , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook stoppe (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, veengebieden Oost-Drenthe) = 1. stop Dei tonne is lek bie de stoppe (Bov), Een krafte, daor zat vaeke een mooie stoppe op (Wsv), De hals weur ofsleuten deur een geslepen stoppe (Smi) 2. prop om kruid mee vast te stampen (wm) *Beter een maal stop as een mooi gat (And), maar Beter een mooie stoppe as een lillijk gat (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stop , stop , halt! Ho, stop, ik wil ok nog met! (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stop , stòppe , stop
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stop , stoppe , stöppien , 1. stop, kurk. 2. verstopping, opstopping. As der met iesgank ’n stoppe kump, dan begint ’t water te wassn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
stop , stoppe , zelfstandig naamwoord , de 1. stop: waarmee men een fles, een vat enz. afsluit 2. plek in breiwerk e.d. die men gestopt heeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stop , stoppie , zelfstandig naamwoord , stoppies , 1. korte pauze, een blaesie Zie ook blaesie 2. korte torn (korte werkperiode), traject bij het vlasplukken. De werktrajecten begonnen meestal met 45 minuten, waarna een stoppie volgde, in de loop van de dag werden de stoppies steeds frequenter, omdat de mensen het op het laatst niet langer dan 15 tot 20 minuten volhielden
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
stop , stop-is-op , uitdrukking , kreet van de voorman bij het vlasplukken (stop is pauze, na 10 minuten rust roept de voorman stop-is-op, waarna ieder zich naar zijn zwad begeeft, tot de voorman roept: Pak ze maor beet hoor)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
stop , stoppe , (zelfstandig naamwoord) , stöppien , 1. stop, dop, kurk. De stoppe zit nog op de flesse; 2. zekering. De stoppe is mi’j deureslagen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
stop , stùpke , stopje
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
stop , stop , stop hollen, rust houden, pauzeren (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
stop , stop , (mannelijk) , stöp , stöpke , 1. stop, kurk 2. zekering , Eine flessestop is neet altied mieër van körk.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stop , stöpke , zelfstandig naamwoord , verkleinwoord; stopje; Dialectenquête 1876 - 'n kurreke stupke (u = ö); Mandos - Brabantse Spreekwoorden (2003) - hij is nèt et stöpke van den duuvel zen oliekröske (Pierre van Beek - Tilburgse Taalplastiek 1971) - gezegd van een klein, nietig mannetje; verkleinwoord van 'stòp', met umlaut
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal