elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: tuisen

tuisen , toeschen , kwanselen. Fr. troquer. Hd. tauschen, ruilen en bedriegen. Eig. uit het hoorntje spelen, d. i. dobbelen. Van tote [Hd. taute?] of tuyte, hoorntje, is [tuiten] freq. Kil. tuytelen, verwisseld met tuyschen, uit den koker spelen, dobbelen, kwanselen, ruilen. Van daar is tauschen bij de Hd. ook bedriegen.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
tuisen , tuischen , Verruilen. Iemand die gedurig vee verruilt of daarmede handelende is, heet een tuischer.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
tuisen , [ruilen] , tûsgen , (zwak werkwoord) , ruilen; ummetûsgen, omruilen.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
tuisen , tûsen , (zwak werkwoord) , ruilen; ummetûsen, omruilen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
tuisen , tuischen , voor: drinken, slempen. (Nederlandsch tuischen = spelen, dobbelen.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
tuisen , toesse , ruilen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
tuisen , tůsschen , ruilen, handelen. Nen tůsscherbaas
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
tuisen , toessen , Volgens de uitspraak, of tuischen: ruilen, permutare. Zo ook bij Kiliaan. Wij gebruiken ook vertoessen voor verruilen.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
tuisen , toeskn , werkwoord, zwak , ruilen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
tuisen , tuse , ruilen umtuse omruilen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
tuisen , toesse , ruile.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
tuisen , tüsse , ruile.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
tuisen , toesse , spel waarbij men voorwerpen met elkaar ruilt.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
tuisen , toeschen , toesken , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën, veroud.). Ook toesken = ruilen Hej nog wat te toeschen? (Nsch)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
tuisen , toesen , ruilen van vee.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
tuisen , tuisen , dobbelen, spelen (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
tuisen , toese , tuuse , werkwoord , ruilen, wisselen (Den Bosch en Meierij; Helmond en Peelland; Eindhoven en Kempenland); tuuse; ruilen (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
tuisen , toese , toestj, toesdje, getoestj , ruilen , Ich zooj mèt nemes wille toese.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal