elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vruchtveulen

vruchtveulen , vorgtvul , Merrie-veulen; vul is altoos gebruikelijk voor veulen. [In Twente zegt men een maerenvul, een hengste-vul. Wat vorgt zij is mij geheel onbekend. In Twente noemt men een maerenvul tot dat het vier jaar is: ne völke.]
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal