elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: welle

welle , welle , De algemeene beteekenis hier van heeft Kiliaan op Welle, Walle, doch ’t is aanmerkelijk, dat te Deventer zo wel als te Zutphen de weg of straat, die tusschen de stadsmuur en de rivier loopt, de Welle genaamd wordt. Men zegt: hij ging op de Welle. Wel-zand beteekent hier het arena instabilis van Kiliaan.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal