elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zende

zende , zende , zeis, ook Gron.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
zende , zende , zeis, zwade, maaiwerktuig; ook Drentsch.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zende , [zeis] , zendĕ , zeis.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
zende , zende , Zeijsen, zeis.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
zende , zèende , zende, zeinde , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, hy:Zuidwest-Drenthe, noord). Ook zende (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe), zeinde (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) = 1. zeis Veur 1940 leupen de Moffen hier um zenden te verkopen (Wsv), De zeinde mot zo dun haard worden, dat e over de nagel lopen wil (Exl), In de tied van meeien moet de boeren vaeke de zende haerden (Die), De Bèrendse zenden waden goeie zenden veur blauwgies merknaam (Dwi), De zende is papperig slecht gehaard (Hgv), An een zèende zit een boom, een dol, een oord, een hak, een hekel, een ring, een kiel, een rugge, een egge, een pikstrik, een gresbeugel of zaodbeugel, een nokkien, een hekelgat en een zoel (Sle) 2. (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe), in volle zèende maaigroep van 3 personen Wij zint met twie volle zèenden an het mèeien, non wil het wal opschieten (Sle), z. ook zwao, zaise, zeide
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zende , zende , zelfstandig naamwoord , de; zeis
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal