elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zog

zog , zok , zog. Meijer heeft het evenëens.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
zog , zòg , (onzijdig) , zog.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
zog , sog , (zog), voor: wind; sochtje = tochtje, ook Oostfriesch; veul sog hebben, ook de tautologie veul wind en sog hebben = fatterig, winderig, een windbuil zijn. – Ook = veel drukte maken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zog , zogjen , Voor Zweesrik. [Het zoch.]
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
zog , zog , o , moedermelk.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
zog , zog , het , moedermelk De mot holdt het zog op laat de melk niet schieten (Sti), As de motte biggen haar, kreeg hie bloem van zwevel deur het voor; dat was good veur het zog (Die), De mot het niet veul zog (Eel), Het zog schöt wal gauw an, want die mot döt al niks as rocheln (Emm), Dat biggien, dat knarpt zo, dat krig gien zog genog (Schl), Het zog is vort (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zog , zòch , (Gunninks woordenlijst van 1908) 1. moedermelk; 2. tocht
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zog , zog , zelfstandig naamwoord , moedermelk; ’t Is goed voor ‘t zog Het is goed voor de productie van moedermelk (gezegd tegen iemand, die een drankje afslaat)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
zog , zoeg , zog , zog, moedermelk (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
zog , zog , moedermelk
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal